Şartlar ve Koşullar

Son güncelleme: 2018-12-10

1ap'a hoş geldiniz! Lütfen Hizmet Koşullarını ("Sözleşme") dikkatle okuyunuz. 1ap hizmetlerini kullanmanız (aşağıda tanımlandığı şekilde) bu Sözleşme'yi onayladığınız anlamına gelecektir.

Bu Sözleşme, "1ap" mobil uygulamamızı (herhangi bir halef uygulama veya yerine geçecek uygulamalar ile birlikte, "Uygulama") kullanmanız (erişim sağlamanız da dahil) ile ilgili olarak sizin ve Tahir Anıl Oğhan ("biz" veya "bize") arasındadır. Sözleşmede, Uygulama (içinde mevcut olan ürün ve hizmetler ile birlikte) "Hizmet" olarak ifade edilmektedir. Bu Sözleşme'nin, iş bu vesile ile Tahir Anıl Oğhan tarafından Hizmet aracılığıyla bildirilen veya herhangi başka şekilde tarafınıza sağlanan ilave hüküm ve koşulları da içerdiğini unutmayın.

Hizmeti kullanarak, bu Sözleşme'yi akdetmek için yasal yaşta olduğunuzu doğrulamış oluyorsunuz (ki birçok ülkede yasal yaş 18'dir). Yasal olarak kabul edilen yaşta değil iseniz, bu Sözleşmeyi yapmak için veli veya vasinizin rızası gerekeceği gibi; veli veya vasiniz de Hizmet'in kullanılması ile ilgili olarak sizin eylem ve ihmallerinizden dolayı sorumlulukları kabul etmiş olacaktır.

1. Değişiklikler: İşbu Sözleşme zaman zaman tarafımızca güncellenebilir. Revize edilmiş sözleşmeyi Hizmet üzerinden bildirmekte dahil, bu gibi değişiklikleri size makul iletişim araçları ile bildirim yaparak gönderebiliriz. Bu tür değişiklikler, revize edilmiş Sözleşmeyi yayınlamış olduğumuz veya bu gibi değişikliklerden sizi haberdar ettiğimiz tarihten önce aramızda ortaya çıkmış olan uyuşmazlıkları içermez.

Bu Sözleşmedeki güncellemelerden sonra Hizmet'i kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Yukarıdaki "Son Güncelleme" ifadesi, bu Sözleşmenin en son ne zaman değiştirildiğini belirtir. Herhangi bir yükümlülüğümüz olmadan her daim Hizmetin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir ya da durdurabiliriz; Hizmet'i kullanmak için gerekli ödemeler olması durumunda ücretlendirme ekleyebileceğimizi, değiştirebileceğimizi veya kaldırabileceğimizi; bir kısım veya tüm Hizmet kullanıcılarına da ayrı fırsatlar sunabileceğimizi iş burada bildiririz.

2. Hizmet Üzerinden Sunulan Bilgiler: Hizmet üzerinden sunduğunuz bilgiler Tahir Anıl Oğhan’ın Gizlilik Politikası'na ("Gizlilik Politikası") tabi olacaktır. Listelenen Paylaşımlar ve diğer Ücretsiz Paylaşımlar'ı da (aşağıda tanımlandığı üzere) içeren Hizmetle ilişkili olarak sunduğunuz bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğu ve olacağını ve bu tür bilgileri gerekmesi durumunda doğru şekilde saklayarak gerekmesi durumunda güncelleştireceğinizi iş burada kabul, beyan ve temin etmiş olursunuz.

3. Ürün Paylaşımları: Hizmet, kullanıcıların sahip oldukları malları dahil olmak üzere malları ("Ürünler") ücretsiz paylaşabilecekleri ve bunların isteklerine göz atabilecekleri bir forum içermektedir. Bu Ürünler ve istekler tarafımızdan değil, kullanıcılar tarafından sağlanmaktadır. Herhangi bir Ürün satmadığımız gibi tarafımızca ücretsiz paylaşımına veya kullanıma da sunmamaktayız. Ürünleri satın almadığımız gibi başka bir şekilde temin etmediğimizi ve Ürünler'in herhangi bir şekilde ücretsiz paylaşımını, satışını, satın alınmasını veya devrine aracılık etmediğimizi da belirtmek isteriz. Herhangi bir istek veya Ürün ile ilgili olarak Ürünün nakliyesi ya da teslimatı, ücretsiz paylaşımı veya ödemesi de dahil olmak üzere ürünle ilgili herhangi bir işlem ya da devri veya bu gibi Ürün veya istek ile ilgili kullanıcılar arasında çıkacak uyuşmazlıklardan hiçbir şekilde sorumlu ya da mesul değilizdir. Lütfen bir ürünü ücretsiz paylaşırken, satın alırken, satarken veya başka bir şekilde devrederken veya ürün için ödeme yapıp-alırken dikkatli ve sağduyulu, ikamet ettiğiniz ülkenin alkol satış, paylaşım ve dağıtım yasalarına aykırı olamayacak şekilde davranınız. 

Ne Ürün isteklerinin Hizmet üzerinden erişilebilir olması, ne de bu tür istekleri yayınlayan kullanıcılara sunabileceğimiz reklam hizmetleri, isteği paylaşılan Ürüne, Ürün sağlayıcısına veya bu sağlayıcı ile ilgili olan herhangi bir ilişkiye onay verdiğimiz anlamına gelmeyecektir. Herhangi bir Ürüne, isteğe veya Ürün sağlayıcıya ilişkin bir garantimiz bulunmamaktadır. Bu tür bilgiler ve Ürünün bulunması ya da bulunmaması önceden bildirilmeksizin her an değiştirilebilmektedir. Ürünlerin pazarlanması, tanıtımı, satışı, satın alınması, teslimatı, makbuzu, elde bulundurulması ve kullanılması ile ilgili yürürlükte bulunan kanunları öğrenmeli ve bunlara riayet etmelisiniz. Herhangi bir nedenle herhangi bir Ürün paylaşım isteğini kaldırma hakkımız her zaman saklıdır. 

Ürün isteği yayınlamak ve bu Ürünle ilgili herhangi bir işlem yapıp devredebilmek için sahip olunması gereken yetki ve izinlere sahip olmak ve varsa şartları sağlamak zorundasınız; bu işlemleri yapmak için yasal olarak kabul edilen yaşta değil iseniz, uygun veli veya vasinin rızası ile gereken yetki ve izinleri edinebilirsiniz. Birçok ülkede yasal yaş 18 olarak kabul edilmektedir.

4. Platform İlkeleri: Bu hizmet kişilerin kendi aralarında yasalara bağlı kalarak yapılacak ücretsiz mal paylaşımı için sunulmuş olup kullanıcıların ürünleri ücretsiz paylaşımı dışında yapacakları satış, satın alma veya devir etme gibi işlemlerin yasal boyutu ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarına göre değişiklik gösterebilir. Yasalara aykırı tavır ve davranış sergilememeniz sizin sorumluluğunuzdadır. Aksi durumlarda davranışlarınızdan oluşabilecek yasal problemlerden biz sorumlu değiliz. Hizmetleri kullanırken tüm sorumluluk size aittir.

5. Kayıt; Kullanıcı Adları ve Parolalar: Hizmetin tümünü kullanabilmek için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt sırasında bize vermiş olduğunuz kullanıcı adı, şifre veya diğer bilgileri reddedebilir veya değiştirmenizi talep edebiliriz. Kullanıcı adınız ve şifreniz yalnızca kişisel kullanımınız içindir ve gizli tutulmalıdır; bunların kullanımından veya kötüye kullanılmasından doğan sorumluluk size ait olacaktır. Gizlilik ihlallerini ya da kullanıcı adınız, şifreniz veya Hizmet hesabınız ile ilgili oluşan yetkisiz kullanımları derhal bize bildiriniz.

6. Profiller ve Forumlar: Hizmet'i ziyaret edenler, Hizmet aracılığıyla veya Hizmetle bağlantılı olarak mesaj panoları ve diğer forumlar, sohbet, yorum yapma ve diğer mesajlaşma işlevleri gibi belirli materyalleri/iletileri (her biri "Gönderi") Ürün listelerinde, profil sayfalarında veya Hizmetlerin interaktif servislerinde dahil kullanıma sunabilecektirler. Tahir Anıl Oğhan, Gönderilerin herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanımı veya kötüye kullanımı (dağıtılması da dahil) üzerinde hiçbir şekilde kontrol sahibi olmadığı gibi sorumlu da olmayacaktır. Eğer Hizmet aracılığıyla kendinizi tanımlayan kişisel bilgilerinizi veya başka bilgileri kamuya açık hale getirmeyi seçerseniz, bu kendi sorumluluğunuzda olacaktır.

7. Lisans: Şüpheye mahal vermemek üzere, Gönderileriniz tamamen sizin mülkiyetinizdedir. Her bir Gönderinize ilişkin olarak, size veya herhangi bir üçüncü tarafa hiçbir ödeme veya borçluluk ilişkisi yaratmadan; çoğaltmak, yaymak, sunmak ve sergilemek (kamuya açık olarak veya başka bir şekilde), türevi çalışmalar yapmak, bunları uyarlamak, değiştirmek ve başka yollarla kullanmak veya bu tür Gönderiyi şimdi bilinen veya ileride geliştirilecek herhangi bir formatta veya medyada ve herhangi bir amaçla (tanıtımlar gibi promosyon amaçlı olanlar da dahil olmak üzere) analiz etmek ve kullanmak üzere iş bu vesile ile bize dünya çapında, telifsiz, tamamen ödenmiş, münhasır olmayan, sürekli, geri alınamaz, devredilebilir ve her şekilde alt lisanslanabilir (çoklu aşamalar üzerinden) bir hak vermektesiniz.

Buna ek olarak, bize Hizmet ile birlikte veya başka bir şekilde fikir, öneri, teklif veya başka bir malzeme ("Geri Bildirim") sağlamış olduğunuzda söz konusu Geri Bildirim, Gönderi olarak kabul edilecektir. İşbu vesile ile bize ulaşan Geri Bildirim'in gizli olmadığını ve bu tür Geri Bildirim'in üzerinde herhangi bir sınırlama olmadan kullanılabileceğini, bedelsiz olup, herhangi bir karşılık beklenmediğini ve Tahir Anıl Oğhan’ı korunması da dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluk veya başka bir yükümlülük altına sokmayacağını da kabul ve beyan etmektesiniz.

Bu bölümde belirtilen ve verilen bütün lisansları vermek için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve Hizmet aracılığıyla veya Hizmetle bağlantılı olarak sağladığınız Gönderilerinizin ve bunlara ilişkin hususların eksiksiz ve doğru olacağını, hileli ve haksız olmadığı gibi başka herhangi bir şekilde yürürlükteki bir yasayı veya üçüncü bir tarafın hakkını ihlal etmediğini de beyan ve taahhüt edersiniz. Her türlü "Manevi hak"lar ve eser sahipliği sıfatına ilişkin diğer haklardan ya da Gönderiler ile ilgili veya bütünlükleri ile ilgili herhangi bir hukuk kavramı veya yürürlükteki herhangi bir yasa altında oluşabilecek haklarınızdan iş burada gayri kabili rücu feragat etmektesiniz.

8. Gözetim: Gönderilerinizi, Hizmette görünmeden önce veya sonra (böyle bir zorunluluğumuz olmasa dahi) denetleyebilir, değerlendirebilir, değiştirmeye veya kaldırmaya zorlayabilir ya da Hizmete erişiminizi ve kullanımınızı değerlendirebiliriz. Hizmet'e erişiminiz ve kullanımınız ile ilgili bilgileri ve bu tür erişim ve kullanımı çevreleyen koşulları herhangi bir nedenle veya amaçla başkalarına açıklayabileceğimizi bilmenizi isteriz.

9. Sınırlandırılmış Haklarınız: Uygulama son kullanıcılara lisanslanır (satılmaz). Şirketin Uygulamayı kullanmanıza izin verdiği süre boyunca ve bu sözleşmeye uymanız koşuluyla sınırlı, münhasır olmayan, geri alınamaz, devredilemez, alt lisanslanamaz, ticari olmayan kişisel kullanımlarınız için sahibi olduğunuz veya kontrol ettiğiniz bir mobil cihazda Uygulamayı kurmaya ve kullanmaya işbu vesile ile izin vermekteyiz. Bu Sözleşmenin şartlarına ve koşullarına uymadığınız takdirde (i) derhal Uygulamayı kullanmayı durdurmalı, (ii) Uygulamayı mobil cihazınızdan kaldırmalısınız (bu Uygulamayı kaldırmanız ve silmeniz anlamına gelir) (iii) Ayrıca herhangi bir mobil cihazda Uygulamayı kullanmanız size açık izin verilene kadar yasaklanacaktır. Uygulamanın zaman zaman gerektirdiği sistem izinlerini kabul etmemeniz durumunda, Uygulamayı veya işlevlerinin belirli bir kısmını kullanamayacağınızı lütfen unutmayınız. Hizmeti kullanmak için gereken tüm donanım, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin edinimi, koruması ve ödemesiyle kendiniz yükümlüsünüzdür.

10. Tahir Anıl Oğhan’ın Mülkiyet Hakları: İş burada bildiririz ki Hizmete ilişin her türlü mülkiyet hakkı ve yasalar ile korunacak şekilde bize ve tedarikçilerimize aittir. Hizmet markalarımız 1ap ve ilişkili bir logoyu içermektedir. Hizmette bize ait olmayan tüm ticari unvanlar, ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Hizmet markalarımızı veya logolarımızı, bize ait olmayan herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak veya karışıklığa yol açabilecek bir şekilde kullanamazsınız. Hizmette yer alan hiçbir şey, sahibinin açık yazılı izni olmaksızın hizmet markası veya logoyu kullanma hakkını verdiği olarak yorumlanmamalıdır.

11. Üçüncü Taraf Materyalleri; Bağlantılar: Belli Hizmet işlerliği, Ürün istekleri ve diğer Gönderiler dahil üçüncü şahısların kullanımına sunulmuş olan bilgilere, ürünlere, hizmetlere ve diğer materyallere ("Üçüncü Taraf Materyalleri") erişimi sağlayabileceği gibi bu tür Üçüncü Taraf Materyallerinin gönderilmesine veya iletilmesine URL linkleri vasıtasıyla dahil izin verebilmektedir.

Üçüncü Taraf Materyallerini kontrol etmemekte ve denetlememekteyiz. Hiçbir şekilde Üçüncü Taraf Materyallerinden sorumlu olmadığımızı da belirtmek isteriz. Bu Sözleşmede yer alan hiçbir husus, Tahir Anıl Oğhan'ın Üçüncü Taraf Materyalleri'ne dair beyan veya garantisi olarak addedilmeyecektir. Üçüncü Taraf Materyallerini gözetim yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Her an, Hizmet üzerinden Üçüncü Taraf Materyallerine erişimi engelleyebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Buna ek olarak, Hizmet üzerinden Üçüncü Taraf Materyallerinin mevcudiyeti, söz konusu Üçüncü Taraf Materyalleri sağlayıcısını onayladığımız veya Üçüncü Taraf Materyalleri sağlayıcısı ile herhangi bir ilişkimiz olduğunu göstermemektedir. Üçüncü Taraf Materyallerini kullanımınız, bu Üçüncü Taraf Materyallerine uygulanan ilave hüküm ve politikalara tabi olacaktır.

12. Garantilerden Feragat: YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE: (A) HİZMET VE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF MATERYALLERİ, TAHİR ANIL OĞHAN TARAFINDAN AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAYA UYGUN OLARAK HİÇBİR ŞEKİLDE GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ", "OLDUĞU YERDE" VE "KULLANILABİLİR OLDUĞU MÜDDETÇE" SUNULMAKTADIR; VE (B) TAHİR ANIL OĞHAN, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL EDİLMEMİŞ OLMA VE MÜLKİYETE İLİŞKİN GARANTİLERİNİ DE İÇEREN TÜM GARANTİLERİ HİZMET, HER TÜRLÜ ÜRÜN VE ÜÇÜNCÜ TARAF MATERYALLERİ YÖNÜNDEN İŞ BURADA RET ETMEKTE, KABUL ETMEMEKTEDİR. İŞBU RET ETME VE KABUL ETMEMENİN HER ŞEKLİ (BU BÖLÜMDE VEYA SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR YERİNDE YER ALAN) TAHİR ANIL OĞHAN’IN VE AYRI AYRI MİRASÇILARININ VE DEVRALANLAR İÇİN DE GEÇERLİDİR.

Hizmetin işlevselliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamaya çalışırken, aynı zamanda güncel, eksiksiz, doğru veya güvenli olacağını veya Hizmete erişimin kesintiye uğramayacağına dair her hangi bir garanti vermemekteyiz. Hizmet, bu Sözleşmeyi ihlal eden veya Sözleşmeyle çelişen yanlışlar, hatalar ve materyaller içerebilir. Bunun yanında, üçüncü şahıslar da Hizmette yetkileri olmadan değişiklikler de yapabilir. Böyle bir değişikliği fark ederseniz, lütfen bu değişikliğin ne olduğunu ve Hizmet içindeki konumunu t.anil.oghan@data2k.com adresinden bizimle paylaşınız.

13. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI: YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN MÜMKÜN OLDUĞUNCA İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE: (A) TAHİR ANIL OĞHAN, DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖZEL, HER ÇEŞİT CEZAİ TAZMİNAT, HERHANGİ BİR SÖZLEŞME İLE BAĞLANTILI OLAN, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KUSURUSUZ SORUMLULUK VEYA BENZERİ BİR KAVRAM, KAR KAYBI, DATA KULLANIMI VEYA KAYBI, DİĞER MADDİ OLMAYAN AKTİFLERİN KAYBI VE GÖNDERİ GÜVENLİĞİNİN KAYBI ZARARLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE (GÖNDERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN YETKİSİZ ELE GEÇİRİMİ DE DAHİL) BU ZARAR VEYA KAYIPLARIN OLMA OLASILIĞI ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR; (B) YUKARIDA BELİRTİLENLERİ SINIRLAMAMA KAYDI İLE, TAHİR ANIL OĞHAN SİZİN HİZMETİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN YA DA HERHANGİ BİR ÜRÜN, İŞLEM VEYA ÜRÜNLERE İLİŞKİN DEVİR VEYA İŞLEMLERDEN, ÜÇÜNCÜ TARAF MATERYALLERİNDEN, BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK İLETİLEN VİRÜS VE BAŞKA BİR HİZMET KULLANICISI İLE UYUŞMAZLIKTA DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR; (C) HİZMET VE ÜÇÜNCÜ TARAF MATERYALLERİ İLE İLGİLİ MEMNUNİYETSİZLİĞİNİZ İÇİN UYGULAYABİLECEĞİNİZ TEK VE YEGANE YAPTIRIMINIZ HİZMETİ KULLANMAYI BIRAKMAKTIR; VE (D) TAHİR ANIL OĞHANIN SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN (İHMAL DAHİL) VEYA BAŞKA TÜRLÜ ORTAYA ÇIKAN TÜM ZARAR, KAYIP VE DAVA HAKKI VEREN TALEPLER İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN TOPLAMI (I) EĞER HİZMETİ KULLANMANIZDAN ÖTÜRÜ TARAFINIZDAN TAHİR ANIL OĞHANA BİR ÖDEME YAPILMIŞ İSE BU ÖDEMENİN TOPLAM MİKTARI (II) YA DA YİRMİ BEŞ EURO (€25)'DAN DAHA BÜYÜK OLANI İLE SINIRLI OLACAKTIR. TAHİR ANIL OĞHANIN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANMASINA İLİŞKİN HER TÜRLÜ HÜKÜM (BU BÖLÜMDE VEYA SÖZLEŞMENİN BAŞKA BİR YERİNDE BAHSEDİLEN) HEM TAHİR ANIL OĞHANIN, HEM AYRI AYRI HALEFLERİ HEM DE DEVRALANLARI İÇİN GEÇERLİ OLACAKTIR.

14. Tazminat: Yürürlükte bulunan mevzuatın izin verdiği ölçüde; Tahir Anıl Oğhan’ı, ayrı ayrı haleflerini ve devralanları tüm şikayetler, yükümlülükler, hasarlar, yargılamalar, talepler, kayıplar, maliyetler, giderler ve ödemeler (avukatlık ücreti dahil) karşında veya (a) Hizmet veya Hizmet ile ilgili kullanımlarınızda (Gönderiler dahil); (b) Ürünler, Ürün istekleri, Ürün ile ilgili işlemler ve devirleri, Hizmetin diğer kullanıcıları ile aranızdaki uyuşmazlıklar; ve (c) bu Sözleşmeye yönelik sizin tarafınızdan oluşmuş veya ileri sürülebilecek ihlallerle bağlantılı olarak savunmayı, korumayı ve zararlarını tazmin etmeyi iş burada kabul etmektesiniz.

15. Fesih: Bu Sözleşme feshedilene kadar geçerlidir. Tahir Anıl Oğhan her zaman, önceden uyarıda bulunmaksızın, herhangi bir nedenle veya sebepsiz olarak Hizmeti kullanmanıza son verebileceği gibi askıya da alabilir. Tahir Anıl Oğhan, bunu, Sözleşmeye veya ruhuna aykırı hareket ve ihlallerde bulunduğunuz düşüncesi ve şüphesi ile de gerçekleştirebilir. Böyle bir fesih veya askıya alma işlemi sonrasında Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Tahir Anıl Oğhan size veya üçüncü bir tarafa her hangi bir şekilde sorumlu olmadan derhal kullanılan cihaz veya cihazlarınızın Hizmete erişimi ve kullanımını engelleyebilecek ve yine herhangi bir sorumluluk almadan Hizmet'de bulunan paylaşımlara veya isteklere daha fazla erişim sağlamamanız için kullanıcı adınızı, şifrenizi ve hesabınızı ve ilgili tüm materyalleri devre dışı bırakabilecek veya silebilecektir. Bölüm 2-3, 9, 12 ve 14-21, bu Sözleşmenin süresinin sona ermesi veya feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

16. Uygulanacak Hukuk; Yargı Yetkisi: Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasaları tarafından incelenip yorumlanacaktır. Birleşmiş Milletler Antlaşmasının Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmelerinin uygulanması açık bir şekilde hariç tutulmuştur.

17. Filtreleme: Yasal yaşın altındakiler için zarar verici materyallerin erişimini sınırlamanıza yardımcı olacak ebeveyn kontrol korumalarının (yazılım veya filtreleme hizmetleri gibi) temin edilebilir olduğunu burada bildirmek isteriz. Bu korumaların sağladığı hizmetler ile ilgili olarak bilgi, devam eden online bağlantıda mevcuttur. https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers. Lütfen, Tahir Anıl Oğhan’ın söz konusu sitede listelenen ürünlerin veya hizmetlerin hiçbirini onaylamadığını unutmayın.

18. Bilgi veya Şikayetler: Hizmetle ilgili bir sorunuz veya şikâyetiniz varsa lütfen t.anil.oghan@data2k.com adresine bir e-posta gönderiniz. E-posta iletişiminin mutlak olarak her zaman güvenli olmayacağını lütfen unutmayınız; Dolayısıyla, bizimle olan e-posta yazışmalarınızda kredi kartı bilgilerinizi veya diğer hassas bilgilerinizi eklememenizi öneriyoruz.

19. Telif Hakkı İhlali İddiaları: 1ap başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygılıdır. Fikri mülkiyet haklarınızın ihlal edilmesi endişelerine yol açacak bir şekilde kullanıldığını düşünüyorsanız, lütfen ihbarlarınızı ve karşı bildirimlerinizi t.anil.oghan@data2k.com üzerinden e-mail yoluyla bildiriniz.

Bir ihbarda veya karşı bildirimde bulunmadan önce hukuk danışmanınıza konuyu konuşmanızı önermekteyiz.

20. Diğer: Bu Sözleşme, sizinle Tahir Anıl Oğhan arasında herhangi bir ortaklık, iş ortaklığı, işçi- işveren, acente veya franchise veren-franchising alan ilişkisi yaratmaz ve asla bu şekilde yorumlanamaz. Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün hukuka aykırı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm bu Sözleşme'den ayrılabilir kabul edilecek ve ayrılan bu kısım kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin bir kısmını veya tamamını, önceden verilmiş açık yazılı onayımız olmadığı sürece temlik edemez, devredemez veya alt lisanslayamazsınız. Bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerimizin bir kısmını veya tamamını, her hangi bir kısıtlama olmaksızın temlik edebilir, devredebilir veya alt lisanslayabiliriz. Taraflardan birinin bu Sözleşme altındaki ihlal veya temerrütten feragat etmesi, önceki veya sonraki ihlal veya temerrütlerden de feragat olarak addedilmeyecektir. Burada yer alan herhangi bir başlık, alt yazı veya bölüm başlığı sadece kolaylık sağlamak içindir ve kesinlikle herhangi bir bölümü veya hükmü tanımlayıp açıklamaz. Tekil olarak tanımlanan tüm terimler, çoğul olarak kullanıldığında da uygun olduğu ve aksi belirtilmediği sürece aynı anlama gelecektir. İşbu Sözleşmedeki "dahil" teriminin veya onun varyasyonlarının herhangi bir şekilde kullanılması "sınırlama olmaksızın" ifadesi gibi yorumlanacaktır. Bu Sözleşme, işbu belgede yer alan tüm hüküm ve koşullar dahil olmak üzere sizinle Tahir Anıl Oğhan arasında söz konusu ilişkinin bütününü düzenlemek için yapılmış bir Sözleşme'dir ve söz konusu konuyla ilgili sizinle Tahir Anıl Oğhan arasında önceden veya eşzamanlı olarak yapılmış bulunan yazılı veya sözlü tüm anlaşmaların veya mutabakatların yerine geçer. Size bildirimler (bu Sözleşmedeki güncellemelere ilişkin bildirimler de dahil olmak üzere) Hizmete ileti gönderme vasıtasıyla, e-postayla (her durum için ayrı link içeren) veya normal posta yoluyla yapılabilir. Hiçbir sınırlama olmaksızın, işbu Sözleşme'nin basılı hali ve elektronik ortamda verilen herhangi bir bildirim, bu Sözleşme'den doğan veya bu Sözleşme ile ilgili olan adli veya idari işlemlerde aynı kapsam ve aynı koşullara tabii, orijinal ve basılı olarak muhafaza edilen resmi belgeler ve kayıtlar gibi kabul edilebilir. Tahir Anıl Oğhan, kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden ötürü yükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı sorumlu değildir.

21. Apple'a Özgü Koşullar: Sözleşmenizin yukarıdaki hüküm ve koşullarına ek olarak ve burada aksine herhangi bir şey olması durumunda dahi aşağıdaki hükümler Uygulamanın Apple Şirket'inin ("Apple") IOS işletim sistemi ile uyumlu herhangi bir sürümünü kullanmanızdan dolayı uygulanacaktır. Apple, bu Sözleşmeye taraf değildir, Uygulamanın sahibi olmadığı gibi Uygulamadan sorumlu da değildir. Apple, Uygulama için herhangi bir garanti vermemektedir. Apple, Uygulamanın bakım ve diğer yardımcı servislerinden ve Uygulamayla bağlantılı diğer taleplerden, kayıplardan, yükümlülüklerden, hasarlardan, masraf ya da harcamalardan, herhangi bir üçüncü taraf ürünü ile ilgili sorumluluk iddiaları, Uygulamanın yürürlükteki yasal veya düzenleyici gerekliliklere uymadığı iddiaları, tüketici koruma veya benzeri mevzuat uyarınca ortaya çıkan talepler ve fikri mülkiyet ihlaline ilişkin taleplerden de sorumlu değildir. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili olanlar da dahil, Uygulamanın kullanımıyla ilgili soruşturma veya şikayetler, Tahir Anıl Oğhan'a yukarıdaki "Bilgi veya Şikayetler" bölümüne uygun olarak yönlendirilmelidir. Burada verilen lisans, Uygulamayı Apple'ın IOS işletim sisteminde çalışan, size ait olan veya sizin tarafınızdan kontrol edilen veya Apple'ın Uygulama Mağazası Hizmet Şartları'nın içinde belirtilen Kullanım Kuralları tarafından ayrıca verilmiş olan izin gibi Apple markalı bir üründe kullanmak için devredilemez bir lisansla sınırlıdır. Buna ek olarak, Kablosuz veri sağlayıcı sözleşmeniz gibi Uygulamayı kullanırken sizin için uygulanabilir olan ve gerekli olan herhangi bir üçüncü taraf sözleşmesinin koşullarına da uymanız gerekmektedir. Apple ve Apple'ın iştirakleri, bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarlarıdır ve bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul ettiğiniz takdirde, işbu Sözleşmeyi üçüncü kişi lehtar olarak size karşı ileri sürecek hakka (bu hakkı kabul etmiş sayılacaktır) sahip olacaklardır; yukarıda belirtilenlere rağmen, Tahir Anıl Oğhan'ın bu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir hükmü iptal etme veya her hangi bir varyasyonu fesih etme, feragat veya uzlaşma hakları üçüncü bir şahsın onayına tabi değildir.